Bestil tid

Henviste patienter:
86 12 95 00

Private patienter :
69 88 08 50

STANDARD BETINGELSER

Standardbetingelser for operationer og behandlinger hos Kosmetisk Klinik Prismet ApS

Booking af en operation og à conto indbetaling.

Når en operation bookes, skal der senest 14 dage før operationen indbetales et à conto beløb svarende til 30% af de samlede omkostninger, dog mindst kr. 5.000. Det resterende beløb skal indbetales senest én bankdag før operationen.
Såfremt operationen bookes med et kortere varsel end 14 dage, skal der straks indbetales kr. 5.000. Det resterende beløb skal indbetales senest én bankdag før operationen.

Aflysning:

 • Operationer og behandlinger kan ikke aflyses senere end 14 dage før planlagte behandlingsdato
 • Ved aflysning senere end 14 dage – og mod forevisning af lægeerklæring fra egen læge, der er udfærdiget senest på operations-/behandlingsdagen – tilbagebetales indbetalte à conto beløb på behandlinger som ikke er udført – undtagen en afgift på kr. 5.000,-
 • Kosmetisk Klinik Prismet forbeholder sig ret til at udskyde operationen helt frem til operationstidspunktet og eventuelt helt at aflyse operationen. Dette kan træde i kraft ved force majeure situationer som strømsvigt, strejke, ekstreme vejrforhold samt sygdom hos personale – uden at det kan medføre noget krav mod hospitalet. Ved aflysning af operationen returnerer Kosmetisk Klinik Prismet ApS det indbetalte acontobeløb, såfremt det ønskes

Udskrivelse:

• Overnattende patienter udskrives fra Kosmetisk Klinik Prismet senest kl. 8.30 den efterfølgende morgen

Følgende omkostninger er inkluderet i prisen på kirurgiske indgreb:

 • Re-operation ved rettelse af uopnået tilsigtet resultat inden for 3 måneder efter primær operation (dog ikke omkostninger ved fuld bedøvelse, hvis dette ikke er skønnet påkrævet af kirurgen)
 • Re-operation ved blødning (dog ikke omkostninger ved fuld bedøvelse, hvis dette ikke er skønnet påkrævet af kirurgen)
 • Kontrol ved betændelse eller komplikationer de første 3 måneder efter operation

Følgende omkostninger er ikke inkluderet i prisen:

 • Omkostninger ved forlænget ophold eller behandlinger som skyldes, at patienten har tilbageholdt medicin- eller sygdomsrelaterede oplysninger, eller at patienten ikke har overholdt krav om afholdelse fra eller indtagelse af medicin, naturmedicin og rygning inden operationen
 • Ikke opnået tilsigtet resultat som følge af at patienten ikke har overholdt krav om brug af bandage, forbinding eller plaster efter operationen, eller såfremt patient ikke har mødt til fastlagte kontroller, herunder 3 måneders kontrol
 • Nedsat eller ændret følesans omkring det opererede område
 • Løs hud eller mindre ujævnheder efter fedtsugning
 • Re-operation ved kapselstramning uanset tidspunkt for denne

Følgende er kun gældende for brystoperationer med implantater:

• Såfremt brystforstørrelsen er foretaget med Eurosilicone brystimplantater, dækkes udgiften til implantaterne af Eurosilicone, forudsat at klienten ikke tidligere har haft kapselstramning, se Eurosilicone ”implantatdækning” i den udleverede folder. Udgifter til selve operationen er ikke dækket, uanset hvornår kapselstramningen opstår, med mindre der er tegnet ”Kapselforsikring”

Kapselforsikring:

• Kapselsikring tegnes forinden operationen på Kosmetisk Klinik Prismet og dækker kun ved brystforstørrende operationer, hvor der for første gang isættes et brystimplantat og hvor der ikke tidligere har været operationer i brystet
• Patienter, der inden for en 2-årig periode efter den brystforstørrende operation udvikler generende kapselstramning grad III eller IV, er omfattet af denne forsikring
• Såfremt kirurgen på Kosmetisk Klinik Prismet bedømmer, at det er operationskrævende kapselstramning, vil patienten få en såkaldt capsulotomi- eller capsulectomioperation og evt. nye implantater i fuld bedøvelse uden beregning
• Kapselsikringen dækker kun én operation med kapseldannelse
Patientens egne omkostninger, tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, medicinudgifter m.v. ved eventuel indlæggelse ud over den oprindeligt planlagte periode eller ved hel eller delvis uarbejdsdygtighed ud over det oprindeligt forventede, erstattes ikke af Kosmetisk Klinik Prismet .
Kosmetisk Klinik Prismet ApS er dog erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler om ansvarspådragende handlinger.

Undertegnede erklærer at have læst Kosmetisk Klinik Prismets skriftlige information, udleveret ved forundersøgelsen eller på www.prismet.com, der vedrører den operation eller behandling, som undertegnede skal have, samt at have modtaget vejledning fra Kosmetisk Klinik Prismet  personale om operationens/behandlingens omfang, mulige komplikationer og eventuelle bivirkninger.

Ved at underskrive Kosmetisk Klinik Prismet standardbetingelser er undertegnede indforstået med, at nedenfor nævnte beløb indbetales i henhold til forfaldsdatoer, samt at indholdet ovenfor er accepteret.

Dato ______________________________________

Patientens underskrift ______________________________________

Totalomkostning for behandling: kr.  ______________________________________

À conto beløb: kr. ______________________________________

Rest beløb: kr. ______________________________________