KORREKTION AF KROPPEN

Bestil tid

Henviste patienter:
86 12 95 00

Private patienter :
69 88 08 50

PANDELØFT

Hvad er et pandeløft?

Pandeløft er en gammelkendt operation. Men den har hidtil kun sjældent været udført, fordi den – indtil kikkertkirurgien blev indført – kun har kunnet udføres via et meget langt snit tværs over hovedet fra øre til øre.

Ved et pandeløft er målet at udglatte panderynkerne, løfte øjenbrynene, udjævne folderne “kragerynkerne” ved siden af øjnene og minimere tendensen til at “bryne” med de deraf følgende bistre lodrette og vandrette folder imellem øjenbrynene.

Hvis man også har behov for at få korrigeret de øvre øjenlåg, er der nu en ny teknik, hvor man udelukkende benytter den kirurgiske adgang, som man normalt bruger ved korrektion af over øjenlåg – Den transblefarale adgang. Man får lavet både pande og øjenlåg men undgår at få ar andre steder end øjenlågene.

Der er også en meget enkelt metode, kaldet direkte øjenbrynsløft.
Ved denne operation fjerner man simpelthen en bræmme overskydende hud lige oven for øjenbrynene – eller en panderynke, men det efterlader naturligvis synlige ar af ikke helt forudsigeligt udseende i kanten af øjenbrynene.

Vi har nu også et behandlingsalternativ som IKKE involverer kirurgi: ULTHERA.
Ved denne behandling løfter man huden ved at behandle det underliggende senespejl som bærer huden med fokuseret ultralyd. For mere information, se Ulthera

Hvem kan have glæde af et pandeløft?
Et pandeløft kan være den rigtige løsning på et hyppigt problem, som ofte opstår i en forholdsvis ung alder: den overrynkede pande med bistre, sænkede øjenbryn.
Ofte er folk ikke klar over årsagen til deres problem, men henvender sig med et ønske om at få løftet de øvre øjenlåg i den tro, at det er øjenlågene, som er årsagen til deres triste, ældede udseende.

Det er naturligvis ikke alle med tunge, øvre øjenlåg, som skal have lavet et pandeløft, og der er også tilfælde, hvor man bør kombinere de to operationer. Hvad der er det rigtigste for netop dig er kun muligt at afgøre ved en personlig konsultation med en plastikkirurg, som behersker alle de mulige teknikker, og som derfor kan råde den dig ud fra netop dine behov og dit udseende.

Det er vigtigt af få afklaret din almene helbredstilstand i forhold til en eventuel operation herunder specielt eventuelle stofskiftesygdomme, tidligere hudsygdomme og ansigtsoperationer og især øjenlågsoperationer. Du får en helhedsvurdering af mulighederne for at opnå dine ønsker i forhold til de fysiske forudsætninger. I denne vurdering spiller mange faktorer ind: ansigtshudens kvalitet (elasticitet og tykkelse), pandefolders placering og dybde, hårgrænse og hudoverskuddets størrelse, knoglestrukturen under øjenbrynene.

Vi lægger vægt på at finde den enkleste behandlingsmetode, som løser de fleste problemer. Ønsker man fx i en ældre alder blot at få løftet øjenbrynene og har rigeligt med vandrette folder i panden, kan man alternativt – som en simplere, billigere operation – vælge at få lavet et direkte øjenbrynsløft, hvor arret placeret i øvre øjenbrynsrand.
Et pandeløft kan udføres som en del af en komplet ansigtsløftning, hvis forandringerne er lige så udtalte i mellemansigtet og/eller nedre ansigt.

Hvad er risikoen ved et pandeløft?
Pandeløft en meget sikker operation uden specielle, alvorlige risici. Der er naturligvis de helt almindelige operationsrisici, såsom uheldige reaktioner på bedøvelse eller blødning og betændelse, som kan nødvendiggøre reoperation, men som ikke fører til varige mén. For pandeløftning er der kun én speciel risiko, og det er nedsat følesans i panden.

Følenerverne til panden løber igennem øjenbrynene, hvorfor man ved operationen kommer meget tæt på dem og ofte må strække dem for at opnå det ønskede resultat. Dette kan medføre nedsat følelse i pande og forrest i håret umiddelbart efter operationen. Følesansen vil dog langsomt vende tilbage i løbet af få måneder, kun yderst sjældent vil den vedblivende være nedsat. Man kan opleve et mindre, millimeter stort hårtab omkring arrene – dette er altid midlertidigt.

Gør et pandeløft ondt?
Ved operationen er du overvåget af en narkoselæge. Du er enten fuldt bedøvet eller i så afslappet tilstand, at du hverken mærker eller husker, hvad der foregår under operationen. Efter operationen er det vigtigt at man holder hovedet op ad de første par døgn. Man har ikke særligt ondt, men nogen oplever en trykken for panden, som klart forværres, når man ligger fladt ned.

Hvordan udføres operationen?
På klinikken udfører vi nu oftest operationen i kombination med korrektion af øvre øjenlåg med den transblefarale adgang. Vi benytter snittet, som bliver anlagt for at fjerne den overskydende løse hud på de øvre øjenlåg. Herfra løsnes knoglehinden i panden op til hårgrænsen. Knoglehinden løftes ca. 1, 5 – 2 cm og sikres til den nye position med 2 opløselige ”ankre” indsat i kraniets yderste skal.
Hvis du har en høj hårgrænse, og du egentligt godt kunne tænke dig den sænket, kan dette faktisk opnås i forbindelse med et pandeløft. I så fald løftes panden via et snit i selve hårgrænsen, og den hårløse hud neden for hårgrænsen, som bliver til overs efter at panden er løftet bortskæres. Evt. supplerende reduktion af overskydende hud på øvre øjenlåg udføres afsluttende, så man er sikker på at patienten også efter operationen stadigvæk kan lukke sine øjne helt.

Hvordan er efterforløbet?
Efter operationen får du kølebriller på øjnene og bliver anbragt i en seng med løftet hovedgærde. Du kan vælge at forblive indlagt til om aftenen eller til næste dag. Operationen kan dog også udføres ambulant, hvis de hjemlige forhold tillader det. De første 2-3 dage skal du undgå at bøje dig med hovedet nedad og helst sove med løftet hovedgærde. Hjemlige aktiviteter kan genoptages dagen efter, men undgå anstrengelser, som kan sætte blodtrykket i vejret.

Du kan begynde at tage brusebad og forsigtigt vaske hår 2 døgn efter operationen. I efterforløbet vil der altid være hævelse og typisk også misfarvninger. Hævelsen aftager drastisk allerede efter en uge, misfarvninger klinger af i løbet af 2-3 uger. De kan dækkes med makeup. Efter en til to uger vil de fleste kunne genoptage deres normale udadvendte aktiviteter. Inden operationen får du en nøje skriftlig instruks om forholdsregler før og efter operationen.

Hvor tidligt kan man vurdere resultatet?
Straks du vågner efter operationen er det åbenbart, at dine øjenbryn har fået en ny, højere placering. Efter et par uger er hævelsen omkring øjnene svundet så meget, at du vil kunne se resultatet af pandeløftningen i form af et mere vågent og åbent ansigtsudtryk uden bistre panderynker og med foryngede øjenlåg.

Hvor længe holder et pandeløft, og kan det gentages?
Du vil kunne se frem til flere års glæde af resultatet, før aldringsprocessen indhenter det opnåede. Hvor mange år afhænger af mange faktorer, såsom arvelige anlæg, rygning, soleksposition mm.. Det vil til den tid altid være muligt at forny resultatet ved en ny pandeløftning uden at lave nye ar.

Bisidder.
Du har ret til en bisidder (ægtefælle, familiemedlem, ven/veninde etc.) ved enhver konsultation – og det kan anbefales, da det har vist sig, at man ikke altid “hører” det samme ved den mundtlige information.