KORREKTION AF KROPPEN

Bestil tid

Henviste patienter:
86 12 95 00

Private patienter :
69 88 08 50

BEN

Tanga og minitanga løft
En del kvinder oplever løshed af huden på lårene med alderen, efter vægttab eller graviditet – eller arveligt betinget.
Behandlingen af hudoverskuddet afhænger af flere faktorer, f.eks. hvor meget fedt der er under huden, hudens spændstighed, livsstil og arvelighed.
Nogle gange er en fedtsugning tilstrækkeligt til at løse problemet, andre gange skal hudoverskuddet fjernes kirurgisk.
Hvad der er aktuelt for dig bedømmes ved en konsultation.

>>Læs mere i menuen herunder

PRIS

PRIS

Priserne er vejledende, da operationerne ofte må individuelt tilpasses. Priserne inkluderer bedøvelse og efterfølgende kontroller. Eventuel indlæggelse er ikke inkluderet med mindre det er angivet i prislisten.

Alle kosmetiske, ikke medicinsk indicerede behandlinger med Filler, Botox og laser er blevet tillagt 25% moms per 1. April 2011.

Grundet indførelsen af den lovpligtige Patientforsikringsbetaling for kosmetiske behandlingssteder per 1. September 2013, pålægges alle patientbetalinger et forsikringsgebyr på 6%. Dette gebyr skal således tillægges alle oplyste priser.

Til gengæld er alle vores patienter sikret dækning iht. Den offentlige Patientforsikring – modsat patienter som privat vælger behandling på udenlandske hospitaler.

Behandling Pris
Forundersøgelse kr. 700
Løft af baller og lår (Tanga), fuld bedøvelse, indlæggelse kr. 58.000
Løft af inderlår (Mini-tanga), fuld bedøvelse kr. 30.000
Løft af inderlår (Hockey-løft), fuld bedøvelse kr. 36.000
Tillæg for indlæggelse kr. 5.000
TANGALØFT AF LÅR OG BALLER

TANGALØFT AF LÅR OG BALLER

Hvem kan have glæde af et Tangaløft?
Nogle kvinder kan udvikle meget løs hud på lårene, oftest især på lårenes indersider. Samtidigt ses ofte en udtalt nedsynkning af huden over hofterne, set bagfra bliver man flad foroven, bred forneden. I en del tilfælde skyldes hudoverskuddet tidligere overvægt, men der er også en del kvinder, som blot er arveligt disponerede.

Hvad er et Tanga- og et minitangaløft?
Operationen kaldes et ”Tangaløft”, dels fordi alle ar kan dækkes af en Tanga-trusse, dels fordi metoden giver mulighed for ikke bare at stramme, men også løfte huden på én gang. Dermed kan opnås både at blive den overskydende hud kvit og genvinde den tabte kontur af lår og hofter. Man skelner mellem et ”Tanga”- og et ”minitangaløft”. Ved det fulde Tangaløft løftes huden på baller, yderlår og inderlår på én gang. Det er klart den største operation, men giver også klart det bedste totalresultat. Ved et minitangaløft løftes og strammes kun huden på lårenes inderside. Tangaløft kan udføres med eller uden fedtsugning.

Hvornår skal man vælge et Tangaløft og hvornår skal man vælge en fedtsugning?
De afgørende faktorer er hudens spændstighed og fedtlagets tykkelse. Jo mere spændstig hud og jo tykkere fedtlag, jo større sandsynlighed er der for at man kan nøjes med en fedtsugning. Har man både slap hud og et for tykt fedtlag på lårene i forhold til den øvrige del af kroppen, kan Tangaløftet suppleres med fedtsugning.

Det kan kun klarlægges ved en personlig konsultation, om du har behov for fedtsugning eller om du har behov for et regulært Tangaløft eller blot et minitangaløft.
Planlægger du vægttab, bør du realisere dette inden operationen. Dermed opnår du det bedste resultat med den mindste operative risiko.

Gør et Tangaløft ondt?
Operationen foretages i fuld bedøvelse,. Efter operationen skal De regne med en del ømhed i skridtet og på ballerne i nogle få dage. De vil få udleveret smertestillende medicin til de første dage. Efter et par dage klarer man sig fint med almindelige hovedpinepiller.

Hvordan udføres operationen?
Ved operationen fjernes overskydende hud og fedtvæv øverst på lår og baller, samtidig med at hud og underhud på inderlår og hofter løftes op.
Evt. fedtsugning af lårene gøres samtidigt. På forsiden placeres arrene skjult i kanten af kønsbehåringen og folden mellem krop og lår og i øvrigt usynligt med trusser på.

Arrene fortsætter om på indersiden af ballerne og op og ud på tværs lige under hoftekammen.
Ved første del af operationen ligger du på maven, derefter bliver du vendt om på ryggen for at får strammet inderlårene op. Huden sys så vidt muligt med indvendige tråde, som ikke efterlader stingmærker. Ved operationens afslutning anlægges evt. et sugedræn (et lille plastikrør) til fjernelse af sivende væske og blod, især hvis der er foretaget fedtsugning.

Hvordan holder man den løftede hud på sin nye plads efter operationen?
Det er meget vigtigt både for bevarelse af den genvundne facon på lår og baller og for at undgå brede ar, at man anvender komprimerende og løftende “cykelbukser” i tiden lige efter operationen. Bukserne bedes du som minimum have på døgnet rundt i 2 uger, derefter om dagen i yderligere 12 uger.

Hvordan er efterforløbet?
Efter operationen forbliver du indlagt til næste dag, hvor evt. dræn fjernes inden du sendes hjem. De første par døgn skal du det meste af tiden befinde dig liggende, men du skal huske at gå små men hyppige ture. Kompressionsbukserne får du oftest på, så snart operationen er færdig. Du kan begynde at tage et kort brusebad 1 døgn efter operationen. Du skal dagligt sørge for renholdelse af området med overbrusning to gange dagligt samt efter afføring.

Efter to til fire uger vil du kunne genoptage dine normale aktiviteter og arbejde. Kun hvis du har et fysisk krævende arbejde, kan der blive behov for længere tids aflastning. Inden operationen får du en nøje skriftlig instruks om forholdsregler før og efter operationen. Første kontrol er 10 dage efter operationen samtidig med evt. trådfjernelse.

Hvilke risici er der og hvilke operationsfølger kan man forvente?
Tangaløft er en stor, men forholdsvis enkel operation, og er hos raske, normalvægtige personer en operation med meget lille risiko for varige mén. De almindelige kirurgiske komplikationer såsom blødning og betændelse forekommer, men sjældent.
Ved fjernelse af store mængder hud, et tykt fedtlag og især tobaksforbrug skal man være opmærksom på risikoen for henfald af fedtvæv under den opstrammede hud. Dette kan medføre sårdannelser i hudrandene. Disse heler oftest af sig selv, men det kan vare mange uger, og kan nødvendiggøre senere korrektion af arrene.

Risikoen minimeres ved, at du nøje følger de givne anvisninger før og efter operationen.
En altid forekommende risiko ved operationer, risikoen for blodpropper i benene, er forøget ved et Tangaløft, hvorfor man altid skal have forebyggende medicin imod dette.
Det er vigtigt at komme ud af sengen, bare kort tid af gangen, så snart som muligt efter operationen.

Det er almindeligt, at følesansen i huden øverst på lårene er nedsat i begyndelsen, og hos enkelte kan der være en vis blivende nedsættelse. En uomgængelig følge af Tangaløft er arrene. Arret placeres så diskret muligt, delvist skjult i kønsbehåringen og i øvrigt skjult imellem benene og under trussekanten. Det er meget individuelt, hvor brede arrene vil blive.

Hvor tidligt kan man vurdere resultatet?
Du vil allerede efter få dage kunne sætte pris på resultatet, om end det endelige resultat først kan bedømmes flere måneder senere, når hævelsen og misfarvningen på lårene er helt forsvundet, og arrene er blegnet.
Tager du på i vægt, vil du også tage på i det opererede område.
Det endelige resultat vurderes ved en kontrol et halvt år efter operationen.

Der gøres opmærksom på, at der evt. ydes støtte fra Sygeforsikringen “danmark” til operationen, men det kræver individuel ansøgning.

Bisidder.
Du har ret til en bisidder (ægtefælle, familiemedlem, ven/veninde etc.) ved enhver konsultation – og det kan ofte anbefales, da det har vist sig, at man ikke altid “hører” det samme ved den mundtlige information.